O firmie

Firma KET Gliwice funkcjonuje od 1 stycznia 1987 roku (KET – Kozimor – Ekologia-Therm).
Pracownicy firmy uczestniczyli w projektowaniu, lub realizacji kilkudziesięciu inwestycji z dziedziny energetyki cieplnej i ochrony środowiska, w tym w budowie wielu nowoczesnych kotłowni na gaz, lub olej opałowy o mocy od kilku do kilkunastu tysięcy kW. Obiekty te dwukrotnie wyróżniono Złotym Instalatorem na szczeblu krajowym.

W grudniu 2008 roku KET Gliwice był jednym z 15-tu reprezentantów Polski na Światowej Wystawie Klimatycznej w Poznaniu, jaka towarzyszyła Konferencji ONZ na temat zmian klimatu. Duży, interaktywny model Bioelektrowni z tej wystawy ( 2 x 1,5 m ) do dziś stoi w Pałacu Kultury i Nauki Warszawie, w Muzeum Techniki na stałej wystawie energii odnawialnej. W marcu 2009 roku wicepremier Waldemar Pawlak objął patronatem bezodpadową technologię bioelektrowni KET Gliwice.

KET uczestniczył w projektowaniu wieli Bioelektrowni. W 2014 roku właściciel KET Gliwice mgr inż. Kazimierz Kozimor zostaje wybrany na prezesa Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Bioelektrowni i Biogazowni i nadal tą funkcję pełni. Jako prezes PSB i B Kazimierz Kozimor był członkiem sejmowej podkomisji do spraw energii odnawialnej ( 2013 – 2015 ) Firma KET jest członkiem Polskiej Izby Ekologii, a Kazimierz Kozimor jest ekspertem w dziedzinach:
– ochrona powietrza
– oddziaływania na środowisko

Właściciel KET Gliwice

Mgr inż. Kazimierz Kozimor

absolwent Politechniki Śląskiej

rzeczoznawca budowlany - pełny zakres do projektowania i kierowania budową

ekspert ekologii w dziedzinach ochrony powietrza i oddziaływania na środowisko

wystawca na Światowej Wystawie Klimatycznej - Poznań 2008

prezes Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Bioelektrowni i Biogazowni

członek sejmowej podkomisji do odnawialnych źródeł energii (2013-2015)

projektant technologii Oczyszczaczy Powietrza typu KET, które otrzymały 5 wyróżnień w 2018 roku.

współautor nowatorskiego rozwiązania gruntowych wymienników ciepła (GWC) - wniosek patentowy nr P.438434

Certyfikaty

KET – Specjalistyczny Zakład Ochrony Środowiska i Zakład Instalacyjny mgr inż. Kazimierz Kozimor

Siedziba
ul.Żwirki i Wigury 87/29, 44-100 Gliwice

Zakład
ul.Toruńska 1,  44-100  Gliwice

Właściciel
Kazimierz Kozimor